| Nieuws

Wat een fantastisch begin van 2024, dat Akron voor het prachtige Vlaamse project “de Oorzaak” is geselecteerd als hoofdleverancier voor de geluidsmeters.

Doorslaggevende factor was met name de kwaliteit van onze betaalbare én schaalbare geluidmonitoringssystemen en het bijhorende platform, met ondersteuning voor alle belangrijke geluidsparameters en geluidherkenning.

Het komend jaar wordt de kwaliteit van de geluidsomgeving (realtime) gemeten, op maar liefst 2400 locaties in Antwerpen, Gent en Leuven.

Men zal ontdekken wat de geluidbelasting is, welke geluiden we dagelijks horen, waar ze het luidst klinken, welke als meest hinderlijk worden ervaren en wat de impact ervan is op onze gezondheid.